Zakres obowiązków PREZESA | wikiOSP - encyklopedia wiedzy strażackiej

Zakres obowiązków PREZESA

  • Reprezentuję Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu OSP;
  • Jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu walnego zebrana sprawozdawczo – wyborczego członków OSP (I nie później niż w terminie 7 dni)- na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP;
  • Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP / co najmniej raz w kwartale / oraz im przewodniczy;
  • Wraz z sekretarzem OSP podpisuje korespondencję wychodzącą, a wraz z skarbnikiem OSP – umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe;
  • Jest jednoosobowo odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, a także za terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego OSP, które po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP- na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinno być dołączone do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jaki podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8/,które należy złożyć do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP -najpóźniej do dnia 31 marca.

 

 

 

Źródło tekstu : (http://www.osp.com.pl/slaskie/zawiercie/lazy/OSP-Chruszczobrod/prawo/9/ZAKRESY-OBOWIAZKOW-DZIALACZY-FUNKCYJNYCH-OSP)

Podziel się!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.