Sposób oznakowania sprzętu

Sposób oznaczania pojazdów i sprzętu OSP

Oznaczenie pojazdu straży jest bardzo ważnym elementem, umożliwia szybką identyfikację jego specyfikacji oraz własność. Sposób oznakowania sprzętu reguluje stosowne rozporządzenie Komendanta Głównego PSP wydane w 2008r. Numery operacyjne mają za zadanie „usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu lub sprzętu pływającego do jednostki