Sposób oznaczania pojazdów i sprzętu OSP

Sposób oznakowania sprzętu

Oznaczenie pojazdu straży jest bardzo ważnym elementem, umożliwia szybką identyfikację jego specyfikacji oraz własność. Sposób oznakowania sprzętu reguluje stosowne rozporządzenie Komendanta Głównego PSP wydane w 2008r.

Numery operacyjne mają za zadanie „usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu lub sprzętu pływającego do jednostki ochrony przeciwpożarowej, jego rodzaju oraz o kryptonimie radiowym”. Więcej na temat samych numerów w artykule: Numery Operacyjne OSP.

Oznaczenie takie umieszcza się na pojazdach uprzywilejowanych oraz na sprzęcie pływającym posiadającym radiotelefony do łączności na częstotliwościach przyznanych przez ministra do spraw wewnętrznych – jest ono niepowtarzalne i stanowi fragment kryptonimu radiowego.

Numer operacyjny umieszczony na sprzęcie powinien mieć barwę kontrastującą z elementem, na którym został umieszczony oraz generowany zgodnie z tablicami zamieszczonymi w rozporządzeniu, tj.: przy użyciu fontu o nazwie „Oznaczenia” (do pobrania po kliknięciu w nazwę lub na stronie KG PSP).

Barwy numerów operacyjnych
Biała dla numerów na elementach w kolorze czerwonym lub innym o ciemnej barwie
Czarna lub Czerwona dla numerów na elementach w kolorze białym, kremowym lub innym o jasnej barwie
Czerwona dla numerów umieszczanych na elementach aluminiowych, ze stali nierdzewnej lub elementach w kolorze srebrnym lub szarym

Oznakowanie pojazdu czy sprzętu pływającego jest obowiązkowe i powinno mieć wysokość cyfr i liter wynoszącą odpowiednio 40, 30, 20 lub 15 cm. Ponadto, każdy typ pojazdu posiada dodatkowo wyszczególnione parametry oznaczenia.

Na średnich i ciężkich samochodach ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oznaczenie winno być umieszczone na obu płaszczyznach bocznych nadwozia (wysokość cyfr i liter 40 cm; gdy nie możliwe, na obu bokach kabiny pojazdu lub innych elementach konstrukcyjnych – wysokość cyfr i liter 30 lub 20 cm), centralnie na tylnej płaszczyźnie nadwozia (wysokość cyfr i liter 20 cm, gdy nie możliwe, na skraju tylnej płaszczyzny nadwozia – wysokość cyfr i liter 15 cm) oraz na dachach samochodów gaśniczych, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, drabin i podnośników (wysokość cyfr i liter 40 cm).

Na lekkich samochodach gaśniczych i specjalnych, pojazdach dowodzenia i łączności oraz ambulansach numer operacyjny należy umieszczać na obu płaszczyznach bocznych nadwozia (wysokość cyfr i liter 30 cm, gdy nie możliwe, na obu bokach kabiny pojazdu lub innych elementach konstrukcyjnych – wysokość cyfr i liter 20 cm),  na tylnej płaszczyźnie nadwozia (wysokość cyfr i liter 20 cm lub 15 cm) oraz na dachach samochodów gaśniczych, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz samochodów dowodzenia, łączności i ambulansów (wysokość cyfr i liter 30 cm).

Na samochodach operacyjnych i rozpoznawczo-ratowniczych numer operacyjny należy umieszczać na obu płaszczyznach bocznych nadwozia (wysokość cyfr i liter 15 cm) oraz na dachach samochodów (wysokość cyfr i liter 20 cm).

Na autobusach numer operacyjny należy umieszczać na obu płaszczyznach bocznych nadwozia (wysokość cyfr i liter 30 cm), a na samochodach wężowych, kwatermistrzowskich oraz pozostałych na obu bokach kabiny samochodu (wysokość cyfr i liter 20 cm lub 15 cm)

Sprzęt pływający powinien posiadać numery operacyjne na obu bokach nadbudówki (wysokość cyfr i liter 50 cm lub większa) oraz na rufie (wysokość cyfr i liter 40 cm).

Obowiązkowemu oznakowaniu podlega również następujący sprzęt:

– kontenery,

– łodzie i pontony, poduszkowce,

– motopompy przenośne od 600 l/min.,

– naczepy, przyczepy z wyposażeniem ratowniczym,

– ciągnione: motopompy, działka i agregaty,

– zapory, skokochrony, namioty.

W przypadku podjęcia decyzji o konieczności oznaczenia, również podlegać mu mogą:

– węże pożarnicze,

– agregaty powietrzne, sprężarki, ADO, agregaty prądotwórcze, stacje uzdatniania wody, najaśnice, butle ciśnieniowe do gazów, aparaty powietrzne,

– hydrauliczny sprzęt, pompy hydrauliczne, piły (w tym spalinowe), urządzenia do cięcia (w tym płomieniowego),

– sprzęt ratownictwa medycznego, nosze, sanie, zestawy ratownicze,

– działka i kurtyny przenośne, armatura wodno-pianowa.

Warto wiedzieć również, że inne niezbędne napisy na pojazdach i sprzęcie, na przykład wskazanie darczyńcy czy współfundatora należy sporządzać w kolorze i o kroju liter różniącym się od numeru operacyjnego lub numeru na sprzęcie. Należy jednak pamiętać, że zabronione jest umieszczanie na nadwoziach pojazdów i sprzęcie pożarniczym napisów reklamowych oraz napisów obcojęzycznych, za wyjątkiem obcojęzycznych opisów i nazw, wykonanych fabrycznie przez producenta nadwozia.

Na nadwoziach pojazdów umieścić można numer alarmowy do stanowiska kierowania straży pożarnej: 998 lub 112, jednak musi być on poprzedzony skrótem „tel.” albo emblematem telefonu lub słuchawki telefonicznej.

Ostatnią, często lekceważoną kwestią jest fakt umieszczania na nadwoziach pojazdów pożarniczych zabronionych napisów określających ich zastosowanie np. ratownictwo techniczne, ratowniczo-gaśniczy, ratownictwo wodne, grupa poszukiwawcza itp. czy sugerujących przeznaczenie emblematów (nurek, pies itp.).

Na podstawie: Załączniki Nr 1 do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. (2008). Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Podziel się!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.