Skarbnik

Skarbnik – członek zarządu OSP; odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie finansów jednostki.

Bez prawidłowego działania finansów jednostki, pomimo choćby nawet największych zasług na polu ratownictwa, jej działalność jest nie możliwa, stąd tak istotną jest funkcja Skarbnika w Ochotniczej Straży Pożarnej, każda z jednostek powinna go mieć.

Zgodnie ze statutem wzorcowym OSP  „Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży” (Statut Wzorcowy OSP), co oznacza, że funkcja ta jest obligatoryjna – każda jednostka musi mieć skarbnika, podobnie jak prezesa czy naczelnika. Bez niego nie będzie możliwe zarejestrowanie zarządu w KRS, a co za tym idzie, uniemożliwi to prowadzenie działalności.

Do obowiązków skarbnika należy sprawowanie pieczy nad prawidłowym działaniem finansów jednostki. Statut wzorcowy OSP wskazuje również, że „umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik” (Statut Wzorcowy OSP). Oznacza to, że prezes pomimo, iż odpowiedzialny jest za reprezentowanie jednostki na zewnątrz, bez kontrasygnaty skarbnika nie może podpisać żadnej umowy w imieniu OSP.

Ponadto, do kompetencji skarbnika należy bieżące prowadzenie Książki Skarbnika oraz pozostałej dokumentacji finansowej, nadzorowanie opłacania składek przez członków OSP (systematyczność wpłat) oraz prowadzenie w związku z tym odpowiedniej ewidencji, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym CIT-8, sporządzanie sprawozdań finansowych z prowadzonej działalności (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), odpowiadanie za gospodarkę finansową OSP m. in. przestrzeganie prawidłowego wydatkowania środków finansowych przez Zarząd OSP, opracowywanie rocznego planu finansowego na dany rok oraz sprawozdania z wykonania planu (informacje te przedstawiane są na Walnym Zebraniu członków OSP) oraz złożenie oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności w związku z pełnioną funkcją (na podstawie Poradnika OSP).

Podziel się!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.