Regulamin platformy wikiOSP.pl

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem, koordynatorem i właścicielem platformy wikiOSP.pl jest stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nietuszynie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000300757, z siedzibą w Nietuszynie 109, 98-311 Ostrówek.
 2. Celem działania platformy jest:
  – popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego i drogowego oraz działalności ochotniczych straży pożarnych,
  – informowanie o działalności ochotniczych strażach pożarnych w Polsce,
  – wsparcie w działalności ochotniczych straży pożarnych i innych stowarzyszeń o charakterze lokalnym.
 3. Projekt WikiOSP dofinansowano ze środków Programu „Odkryj e-wolontariat” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Dobra Sieć.

II. Formuła działania

 1. Platforma wikiOSP działa pod adresem internetowym http://wikiOSP.pl.
 2. Redaktorem naczelnym platformy wikiOSP jest każdorazowo Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietuszynie, bądź osoba wyznaczona przez Prezesa.
 3. Działalność platformy jest finansowana ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietuszynie, a także z:
  a) darowizn,
  b) składek,
  c) grantów,
  przekazanych na działanie platformy przez osoby fizyczne lub prawne w formie darowizny na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietuszynie.
 4. Oprócz redaktora naczelnego redakcję wikiOSP tworzą:
  a) e-wolontariusze,
  b) redaktorzy,
  c) eksperci.
 5. Decyzję o przyjęciu do redakcji wikiOSP podejmuje Rada Zarządzająca wikiOSP. W skład Rady Zarządzającej wchodzą:
  a) redaktor naczelny,
  b) eksperci,
  c) osoby wskazane przez redaktora naczelnego.
 6. Do zadań Rady Zarządzającej należą:
  a) wybór e-wolontariuszy, redaktorów i ekspertów spośród zgłoszonych osób,
  b) decydowanie o kierunkach rozwoju serwisu,
  c) decydowanie o potrzebie rozszerzenia redakcji.
 7. Prawo do administrowania serwisem należy do redaktora naczelnego i osób przez niego wskazanych.

III. Zadania podmiotów

 1. Do zadań redakcji należy:
  a) kreowanie polityki informacyjnej platformy,
  b) tworzenie nowych haseł,
  c) tworzenie tekstów o profilu związanym z treścią strony,
  d) moderowanie komentarzy i wypowiedzi użytkowników,
  e) promowanie serwisu,
  f) budowanie nowych miejsc w serwisie.
 2. Do zadań reaktora naczelnego należy:
  a) administrowanie całością działania serwisu,
  b) zabezpieczanie serwisu przed działaniem osób niepożądanych,
  c) rozdzielanie kont i profili w platformie,
  d) reagowanie na złamanie regulaminu przez członków redakcji,
  e) akceptowanie kierunkowych zmian w obrębie serwisu,
  f) kierowanie pracami redakcji.
 3. Do zadań e-wolontariusza należy:
  a) moderacja komentarzy,
  b) promocja platformy,
  c) zgłaszanie haseł i pomysłów,
  d) dyskusja na forum i pod hasłami.
 4. Do zadań redaktora należą wszystkie zadania e-wolontariusza oraz:
  a) tworzenie haseł,
  b) tworzenie artykułów na tematy związane z profilem platformy,
  c) wykonywanie zadań zleconych przez redaktora naczelnego.
 5. Do zadań eksperta należą wszystkie zadania e-wolontariusza i redaktora oraz:
  a) dbałość o jakość i rzeczowość haseł,
  b) współpraca z interesariuszami platformy,
  c) odpowiadanie na pytania użytkowników.

 

logo3