Ratownictwo Techniczne

Według rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego określa się że, „ksrg w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje planowanie, organizację i realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.” Działania ratownicze organizuje się i prowadzi w dwóch zakresach:
podstawowym – obejmującym czynności ratownicze wykonywane przez wszystkie jednostki ratowniczo-gasnicze Państwowej Straży Pożarnej, a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty ratownicze deklarujące w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia, w systemie całodobowym i całorocznym
specjalistycznym – przez specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego PSP i inne podmioty KSRG, których wyposażenie i wyszkolenie ratowników pozwala realizować w systemie całodobowym i całorocznym podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze.

W zakresie podstawowym działania dotyczące ratownictwa technicznego obejmują:
1. rozpoznawanie i ocena zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska,
2. niesienie pomocy uwięzionym osobom przez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy a także przekazanie poza strefą zagrożenia zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego,
3. zabezpieczanie działań ratowniczych,
4. stabilizację, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przemieszczanie elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów lub przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia,
5. ewakuację ludzi z miejsc gdzie występują zagrożenia,
6. ewakuację zwierząt,
7. likwidację lub ograniczanie niewielkich, nagłych zagrożeń wywołanych przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska,
8. współdziałanie z innymi podmiotami KSRG,

Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków OSP

Członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych deklarujących gotowość do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego, powinni nabyć umiejętności w ramach systemu szkoleń OSP oraz spełniać wymagania i być członkami JOT. Zaleca się również wewnętrzne szkolenia w OSP z zakresu obsługi sprzętu ratownictwa technicznego oraz zasad jego wykorzystania a także odbycia szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego

Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej (ubranie specjalne, buty specjalne, rękawice, kominiarka oraz hełm). Podczas złych warunków atmosferycznych ograniczających widoczność oraz w okresie nocnym strażak musi posiadać kamizelkę odblaskową barwy pomarańczowej z napisem „STRAŻ”. Urządzenia i wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas akcji ratowniczej obsługują osoby, które posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia do ich obsługi. Sam sprzęt natomiast musi być wprowadzony na wyposażenie podmiotu KSRG, być kompletny i sprawny technicznie oraz posiadać aktualne dopuszczenia i wymagane przeglądy określone przez producenta.

Podziel się!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.