Zostań ekspertem wikiOSP!

Dołącz do zespołu wikiOSP! Wypełnij formularz i zostań ekspertem encyklopedii wiedzy pożarniczej!

Działanie w OSP

Dowiedz się więcej o szczegółach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Informacje pozwolą rozwinąć skrzydła!

Więcej...

Poznaj system OSP

OSP działają w Polsce od ponad 150 lat. W całej Polsce jest nas blisko 18 000. Zobacz czym się zajmujemy!

Więcej...

Włącz się do wikiOSP

Także ty możesz razem z nami tworzyć encyklopedię wiedzy strażackiej. Jak to zrobić? Wypełnij formularz. Odezwiemy się!

Więcej...

Zostań strażakiem!

Dołącz do lokalnej OSP. Nie wiesz jak to zrobić? Tutaj znajdziesz niezbędne informacje! Rusz się i zacznij działać.

Więcej...

Łączność

Czym jest łączność? Łączność jest to zespół stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych. Łączność bezprzewodowa dzieli się na: – SIMPLEX –  jest to sposób pracy radiowej przy której nadawanie i odbiór są umożliwione na przemian w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu jednej częstotliwości. – DUPLEX – nadawanie i odbiór są możliwe jednocześnie w obu kierunkach

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa – pojęcie związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przez pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez : Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; Zapewnienie sił i środków do

Sposób oznakowania sprzętu

Sposób oznaczania pojazdów i sprzętu OSP

Oznaczenie pojazdu straży jest bardzo ważnym elementem, umożliwia szybką identyfikację jego specyfikacji oraz własność. Sposób oznakowania sprzętu reguluje stosowne rozporządzenie Komendanta Głównego PSP wydane w 2008r. Numery operacyjne mają za zadanie „usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu lub sprzętu pływającego do jednostki

Numery Operacyjne OSP

Numery Operacyjne Numer operacyjny jest to znak rozpoznawczy pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Numery operacyjne mogą posiadać tylko pojazdy, które wykorzystują do łączności radiowej częstotliwości przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w takim przypadku numer operacyjny jest również kryptonimem załogi. Numery operacyjne zbudowane są w następujący sposób: Z1,Z2,Z3,L,Z4,Z5 gdzie: Z1 i Z2 – jest to liczba określająca

Poziomy działania KSRG

POZIOM POWIATOWY: Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów. W przypadku gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu okażą się niewystarczające (drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub