Łączność

Czym jest łączność?

Łączność jest to zespół stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych. Łączność bezprzewodowa dzieli się na:
– SIMPLEX –  jest to sposób pracy radiowej przy której nadawanie i odbiór są umożliwione na przemian w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu jednej częstotliwości.
– DUPLEX – nadawanie i odbiór są możliwe jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości.

Podstawowe pojęcia

Radiotelefon – urządzenie elektroniczne przeznaczone do transmisji i odbioru danych radiowych. Dzielą się na:
– przenośne – o mocy poniżej 5W
– przewoźne – o mocy poniej 25W
– stacjonarne – o mocy poniżej 30W

Kierunek radiowy – sposób organizacji łączności pomiędzy dwoma radiotelefonami.

Sieć radiowa – wymiana danych radiowych pomiędzy trzema lub więcej radiotelefonami.

Kanał radiowy – tor transmisyjny określony za pomocą częstotliwości i odstępu międzykanałowego.

Potwierdzenie zwrotne – sposób potwierdzenia przyjęcia informacji polegający na powtórzeniu informacji.

Pokwitowanie – krótki sposób potwierdzenia informacji za pomocą słów „Zrozumiałem” lub „Przyjąłem”.

Sygnał radiowy – krótki umowny sygnał oznaczający ściśle określoną informację np. „RATUNEK”.

Struktura sieci radiowych

Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania (KSW) jest to nasłuchowa sieć, pracująca na ogólnopolskim kanale radiowym, służąca do alarmowani, wywoływania i współpracy w razie zaistnienia ważnych przyczyn
Sieć Wojewódzka (PW) jest to sieć radiowa o stałym obszarze pracy, obejmująca zasięgiem radiowym obszar województwa. Służy Wojewódzkiemu Stanowisku Koordynacji Ratownictwa (WSKR) do koordynacji działań na szczeblu stanowisk kierowania PSP, współdziałania pomiędzy sąsiednimi PSK oraz do utrzymywania łączności pomiędzy stacją stałą WSKR a stacjami ruchomymi będącymi w dyspozycji KW PSP
Sieć powiatowa (PR) jest to sieć radiowa o stałym obszarze pracy, obejmująca zasięgiem radiowym obszar powiatu lub rejon działania KP PSP lub KM PSP. Zapewnia łączność stacją stałą Powiatowego/Miejskiego Stanowiska Kierowania (PSK/MSK) a stacjami pracującymi w tej sieci
Sieć Szkolna (SK) jest to sieć radiowa o stałym obszarze pracy, obejmująca zasięgiem radiowym obszar powiatu właściwy dla lokalizacji szkoły
Sieć Komendy Głównej (G1) jest to sieć o stałym obszarze pracy, obejmującym obszar Warszawy, zapewniająca łączność pomiędzy stacją stałą a stacjami ruchomymi KG PSP
Siec Alarmowa (PA1, PA2) jest to siec radiowa o stałym obszarze pracy, umożliwiająca nawiązanie łączności alarmowej pomiędzy stacją PSK/MSK a stacjami podległymi zainstalowanymi w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
Łącze sterowania (ST) umożliwia zapewnienie wymaganych zasięgów radiowych, poprzez wykorzystywanie stacji retransmisyjnych
Operacyjny Kierunek Radiowy (KO) jest to sposób organizacji łączności, uruchamiany doraźnie, zapewniający łączność pomiędzy stanowiskami kierowania PSP a kierującym działaniami ratowniczymi
Sieć Dowodzenia i Współdziałania (KDW) jest to sieć o zmiennym obszarze działania, funkcjonująca na bazie stacji ruchomych, uruchamiana doraźnie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, służąca zapewnieniu łączności dowodzenia i współdziałania pomiędzy siłami ratowniczymi własnymi i współdziałającymi
Sieć Ratowniczo-Gaśnicza (KRG) jest to sieć o zmiennym obszarze działania, funkcjonująca na bazie stacji ruchomych, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej
Krajowa Sieć Współdziałania ze statkami powietrznymi (KSWL) jest to sieć radiowa ruchoma o zmiennym obszarze pracy na terenie kraju z zastosowaniem stacji stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych, dla łączności pomiędzy jednostkami PSP a statkami powietrznymi biorącymi udział w akcjach ratowniczych

Kryptonim

Kryptonim bazuje na numerach operacyjnych o których można przeczytać tutaj. W przypadku łączności radiowej przed kryptonimem dodaje się indeksy literowe województw i służb.

Indeksy literowe województw

Województwo Indeks literowy województwa
Dolnośląskie D
Kujawsko-Pomorskie C
Lubelskie L
Lubuskie F
Łódzkie E
Małopolskie K
Mazowieckie M
Opolskie O
Podlaskie B
Podkarpackie R
Pomorskie G
Śląskie S
Świętokrzyskie T
Warmińsko-Mazurskie N
Wielkopolskie P
Zachodniopomorskie Z
powiat Warszawski W

 

Indeksy literowe służb

Służba Indeks literowy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji M
Administracja Rządowa Terenowa W
Biuro Ochrony Rządu B
Państwowa Straż Pożarna F
Policja P
Ratownictwo Medyczne R
Straż Graniczna G
Inne jednostki organizacyjne spoza resortu SWiA  Z

Dodatkowe sufiksy wykorzystywane w prowadzeniu łączności:

998 – Powiatowe/Miejskie Stanowisko Kierowania
10 – w większych miastach punkt alarmowy lub Oficer Operacyjny
11 – Dowódca JRG
12 – zastępca Dowódcy JRG
13 – Dowódca zmiany
14 – Dowódca Grupy Operacyjnej
15 – Dowódca zastępu

Kryptonimy ogólnikowe

Kryptonim Znaczenie Kryptonimu
OMEGA kryptonim ogólnikowy stosowany we wszystkich sieciach i kierunkach z wyjątkiem KSW
GRANIT kryptonim ogólny stosowany wyłącznie w KSW
RATUNEK sygnał alarmowy oznaczający bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia
GEJZER nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej
KARAT Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR)
WODNIK 100-999 kryptonim współdziałania dla PSP używany zasadniczo w działaniach planowanych zawczasu i mających charakter niejawny
REDUTA rejon koncentracji/ punkt przyjęcia sił i środków
NIAGARA stanowisko wodne
DARIA dowódca zastępu, sekcji lub odcinka bojowego
STOPER stanowisko ratownicze zastępu lub sekcji

Zasady prowadzenia łączności radiowej

  1. Maksimum treści minimum czasu – nie rozgadujemy się, podajemy najważniejsze informacje tak aby przekazać informacje nie blokując kanału.
  2. Prowadzimy łączność na „Ty” – bez względu na to ile starszy jest rozmówca lub czy ma wyższy stopień łączność prowadzimy na „Ty”.
  3. Obowiązuje zakaz podawania imion, nazwisk i stopni służbowych.

Aby wywołać korespondenta należy:
– podać kryptonim korespondenta
– użyć zwrotu „TU”
– podać własny kryptonim
– użyć zwrotu „ODBIÓR”

Przykład: Lubaczów 998 tu RF 489-44 odbiór

Jeżeli wywoływany korespondent nie odpowiada należy powtórzyć wywołanie w kilkuminutowych odstępach lecz nie więcej niż dwa razy. Podczas gdy korespondent nie odpowiada po dwukrotnym powtórzeniu można wywołać go poprzez inną stację, aby to zrobić należy:
– podać kryptonim korespondenta, którego chcemy użyć do wywołania
– użyć zwrotu „TU”
– podać własny kryptonim
– użyć zwrotu „wywołaj dla mnie”
– podać kryptonim korespondenta z którym chcemy nawiązać łączność
– użyć zwrotu „ODBIÓR”

Przykład: RF 481-21 tu RF 489-44 wywołaj dla mnie RF 481-11 odbiór

Aby odpowiedzieć na wywołanie własnej stacji należy:
– użyć zwrotu „TU”
– podać kryptonim własnej stacji
– użyć zwrotu „ODBIÓR”

Przykład: Tu RF 489-44 odbiór

W przypadku gdy nasza stacja jest wywoływana poprzez kilku korespondentów należy:
– użyć zwrotu „TU”
– podać kryptonim własnej stacji
– użyć zwrotu „zgłaszam się dla”
– podać kryptonim korespondenta dla którego się zgłaszamy
– użyć zwrotu „ODBIÓR”

Przykład: Tu RF 489-44 zgłaszam się dla RF 481-21 odbiór

Aby przekazać treść korespondencji należy:
– podać kryptonim korespondenta któremu chcemy przekazać informację
– użyć zwrotu „TU”
– podać własny kryptonim
– przekazać treść informacji
– użyć zwrotu „ODBIÓR”

Przykład: Lubaczów 998 tu RF 489-44 na miejscu, udaję się na rozpoznanie odbiór

Aby pokwitować odebranie informacji należy:
– użyć zwrotu „TU”
– podać kryptonim własnej stacji
– użyć zwrotu „ZROZUMIAŁEM” lub „PRZYJĄŁEM”
– użyć zwrotu „ODBIÓR”

Przykład: Tu RF 489-44 zrozumiałem odbiór

Natomiast aby potwierdzić odebranie informacji należy:
– użyć zwrotu „TU”
– podać kryptonim własnej stacji
– powtórzyć odebraną informację
– użyć zwrotu „ODBIÓR”

Przykład: Tu RF 489-44 wysyłasz mi kolejne jednostki odbiór

Jeżeli kończymy całkowicie nadawanie przez radiostacje możemy zastosować zamiast zwrotu „ODBIÓR” zwroty „KONIEC” lub „BEZ ODBIORU”

Dopuszczalne jest skrócenie kryptonimu o indeksy literowe województwa i służb. W przypadku mniejszych powiatów kryptonim jest również skracany o dwie pierwsze cyfry np. zamiast 481-21 używa się 1-21, a jednostki OSP zamiast kryptonimu podają OSP (nazwa jednostki).

Źródła:
http://www.pila.psp.wlkp.pl/pliki/szdt5.pdf
http://strazacki.pl/szkolenia/zasady-prowadzenia-korespondencji-radiowej
http://www.psp.krakow.pl/osp/prawo/instrukcja.pdf
http://www.oleszyce.org/osp/poradnik_lacznoscradiowa.html

Podziel się!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.