Kierowanie Działaniami Ratowniczymi

Typy kierowania w czasie działania ratowniczego:

 • interwencyjny – realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych, kierowaniu interwencyjnemu podlegają siły nie przekraczające wielkością jednej kompanii (9 zastępów)
 • taktyczny – realizowany na granicy strefy zagrożenia lub poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki lub określonej strategii oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym, kierowaniu taktycznemu podlegają siły nie przekraczające wielkością jednego batalionu (27-45 zastępów)
 • strategiczny – realizowany w celu określenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia oraz nadzoru nad kierowaniem taktycznym, kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich brygad odwodowych albo siły przekraczające wielkością jeden batalion

W związku z tym, że członkowie OSP posiadający kurs dowódców mogą dowodzić tylko na poziomie interwencyjnym dalsza część artykułu skupi się na tym typie.

Kierowanie Interwencyjne polega na:

 • ustaleniu rodzaju zagrożenia,
 • przydzieleniu zadań dla pododdziałów,
 • ustaleniu sposobu i metod poszukiwania poszkodowanych oraz niesienia im pomocy medycznej,
 • ustalenia sposobu i metod ewakuacji poszkodowanych,
 • wyznaczeniu i wydzieleniu strefy bezpośrednich działań ratowniczych,
 • planowaniu rozmieszczenia sprzętu ratowniczego,
 • analizowaniu czasu pracy poszczególnych zespołów,
 • nadzorowaniu skuteczności działania ratowniczego,
 • organizowaniu łączności,
 • analizowaniu zużycia sprzętu i środków gaśniczych,
 • współdziałaniu z lekarzem – koordynatorem medycznych działań ratowniczych,
 • wzywaniu niezbędnych sił i środków,
 • zorganizowaniu wsparcia logistycznego,
 • wydzieleniu strefy zagrożenia.

Kierujący Działaniami Ratowniczymi jest uprawniony do zarządzenia:

 •  ewakuacji ludzi z terenów objętych działaniem ratowniczym  w przypadku zagrożenia życia i/lub zdrowia,
 • zakazu przebywania w rejonie działań osobom postronnym,
 • ewakuacji mienia,
 • prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych,
 • wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym lub kolejowym,
 • przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego, pojazdów, środków technicznych i innych przedmiotów,
 • kierujący działaniem ratowniczym jest uprawniony do żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz od obywateli.

Stan wyższej konieczności

Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru społecznemu lub jakiemukolwiek dobru jednostki, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej, niż dobro ratowane”.

Elementy stanu wyższej konieczności:

 1. Zagrożenie:
  1. rzeczywiste – musi zachodzić w faktycznie obiektywnej rzeczywistości,
  2. bezpośrednie – musi stwarzać natychmiastowe zagrożenie,
  3. skierowane przeciwko dobru prawnie chronionemu
  4. może pochodzić od człowieka, od zwierzęcia lub przez działanie sił naturalnych.
 2. Działanie podjęte w celu ratowania dobra musi być:
  1. zgodne z zasadą subsydiarności – poświęcenie jednego dobra w celu uratowania dobra drugiego musi być jedynym wyjściem,
  2. zgodne z zasadą proporcjonalności – dobro ratowane musi przedstawiać wartość wyższą niż dobro poświęcone.

Zasady przejmowania kierowania działaniami ratowniczymi

Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia.
Kierującym jest pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia dowódca z jednostki.
W przypadku przybycia jednostek ochotniczych i zawodowych, obowiązany do przejęcia kierowania jest kierujący z jednostki zawodowej.
W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia dowódców tej samej hierarchii, obowiązany do przejęcia kierowania jest dowódca z jednostki, dla której miejsce zdarzenia stanowi teren własnego działania.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wy%C5%BCszej_konieczno%C5%9Bci
materiały własne

Podziel się!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.