SEKRETARZ

Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu OSP poprzez prowadzenie następujących rac administracyjno – biurowych : Zawiadamianie członków OSP i jej zarządu oraz gości zaproszonych o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP; Przygotowywanie list obecności uczestników walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP; Staranne prowadzenie oraz przechowywanie

Zakres obowiązków PREZESA

Reprezentuję Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu OSP; Jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu walnego zebrana sprawozdawczo – wyborczego członków OSP (I nie później niż w terminie 7 dni)- na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis

GOSPODARZ OSP

Zadaniem GOSPODARZA Ochotniczej Straży Pożarnej jest : Utrzymanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości, a także za właściwe zabezpieczenie budynku przed kradzieżą; Dopilnowywanie terminów ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej samochodów oraz budynków OSP; Bieżącą eksploatację strażnicy, w tym m.in. wypożyczanie jej pomieszczeń sprzętu itp.; Dopilnowanie utrzymywania przez członków Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w należytej

Skarbnik

Skarbnik – członek zarządu OSP; odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie finansów jednostki. Bez prawidłowego działania finansów jednostki, pomimo choćby nawet największych zasług na polu ratownictwa, jej działalność jest nie możliwa, stąd tak istotną jest funkcja Skarbnika w Ochotniczej Straży Pożarnej, każda z jednostek powinna go mieć. Zgodnie ze statutem wzorcowym OSP  „Zarząd wybiera ze swego grona

Kronika

Kronika to jedna z podstawowych form literackich, pozwalająca bieżąco dokumentować dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem dokumentowania wszechstronnej działalności straży jest dążenie do utrwalania i zachowania ich dorobku dla przyszłych pokoleń. Dziennik najczęściej redaguje jeden autor, ale zdarza się , że redaguje zespół 2-3 osobowy (piszący kronikę,plastyk,fotografik). Kronika powinna być redagowana bieżąco i systematycznie. Niektóre problemy