Skarbnik

Skarbnik – członek zarządu OSP; odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie finansów jednostki. Bez prawidłowego działania finansów jednostki, pomimo choćby nawet największych zasług na polu ratownictwa, jej działalność jest nie możliwa, stąd tak istotną jest funkcja Skarbnika w Ochotniczej Straży Pożarnej, każda z jednostek powinna go mieć. Zgodnie ze statutem wzorcowym OSP  „Zarząd wybiera ze swego grona

Kronika

Kronika to jedna z podstawowych form literackich, pozwalająca bieżąco dokumentować dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem dokumentowania wszechstronnej działalności straży jest dążenie do utrwalania i zachowania ich dorobku dla przyszłych pokoleń. Dziennik najczęściej redaguje jeden autor, ale zdarza się , że redaguje zespół 2-3 osobowy (piszący kronikę,plastyk,fotografik). Kronika powinna być redagowana bieżąco i systematycznie. Niektóre problemy

Podstawowe wiadomości z zakresu palenia się materiałów

⊙ Proces spalania  Z chemicznego punktu widzenia jest to przyspieszona reakcja utleniania, czyli łączenia się tlenu z materiałem palnym. Aby zapoczątkować te reakcje potrzeba nam trzech czynników, mianowicie; Powietrza (,a ściślej zawartego w nim tlenu) Materiału palnego (paliwa) Bodźca termicznego Po wyeliminowaniu jednego z tych czynników proces ustaje. Myśl tej zasady jest zawarta w „trójkącie

Jak zostać członkiem OSP?

Członkiem OSP może zostać każda osoba zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nie każdy jednak będzie wchodził w skład jednostki bojowej. To zostało zarezerwowane dla osób w wieku od 18 do 65 lat, które przeszły odpowiednie szkolenie (szkolenie podstawowe strażaka-ratownika) i zostały zakwalifikowane przez lekarza. Droga do zostania członkiem OSP: Zgłoś się do jednostki

System OSP

Ochotnicze Straże Pożarne działają na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Są po prostu stowarzyszeniami o konkretnym profilu działalności. W Polsce istnieje 16 403 jednostki ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który ma charakter hierarchiczny. Łącznie jest w