Wyposażenie Normatywne samochodów ratowniczo-gaśniczych i ratownictwa technicznego przeznaczonych dla JOT OSP.

1) Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody o poj. 300dcm3 (maksymalna masa rzeczywista do 3,5 t.) – załoga 1+2. Wyposażenie Ilość sztuk Środki ochrony strażaka Kamizelka ostrzegawcza 3 Aparat powietrzny (typ nadciśnieniowy) z maską 2 Linka strażacka ratownicza 20 m 1 Linka strażacka ratownicza 30 m 1 Sprzęt gaśniczy podręczny  Gaśnica proszkowa 6

Armatura wodna

    Węże ssawne Węże ssawne ze względu na tworzywo, z którego są wykonane dzielimy na te gumowe i z tworzywa sztucznego (PCV). Ze względu na średnie wewnętrzną wyrażaną w [mm] dzielimy je na trzy typy; W-52, W-75 i najczęściej spotykane W-110. Oto konstrukcja kolokwialnie nazywanego ssawniaka gumowego: wewnętrzna warstwa gumowa wzmocnienie materiałowe gumowa warstwa

Ratownictwo Techniczne

Według rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego określa się że, „ksrg w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje planowanie, organizację i realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia

Sposób oznakowania sprzętu

Sposób oznaczania pojazdów i sprzętu OSP

Oznaczenie pojazdu straży jest bardzo ważnym elementem, umożliwia szybką identyfikację jego specyfikacji oraz własność. Sposób oznakowania sprzętu reguluje stosowne rozporządzenie Komendanta Głównego PSP wydane w 2008r. Numery operacyjne mają za zadanie „usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu lub sprzętu pływającego do jednostki

Numery Operacyjne OSP

Numery Operacyjne Numer operacyjny jest to znak rozpoznawczy pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Numery operacyjne mogą posiadać tylko pojazdy, które wykorzystują do łączności radiowej częstotliwości przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w takim przypadku numer operacyjny jest również kryptonimem załogi. Numery operacyjne zbudowane są w następujący sposób: Z1,Z2,Z3,L,Z4,Z5 gdzie: Z1 i Z2 – jest to liczba określająca