Sposób oznakowania sprzętu

Sposób oznaczania pojazdów i sprzętu OSP

Oznaczenie pojazdu straży jest bardzo ważnym elementem, umożliwia szybką identyfikację jego specyfikacji oraz własność. Sposób oznakowania sprzętu reguluje stosowne rozporządzenie Komendanta Głównego PSP wydane w 2008r. Numery operacyjne mają za zadanie „usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu lub sprzętu pływającego do jednostki

Skarbnik

Skarbnik – członek zarządu OSP; odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie finansów jednostki. Bez prawidłowego działania finansów jednostki, pomimo choćby nawet największych zasług na polu ratownictwa, jej działalność jest nie możliwa, stąd tak istotną jest funkcja Skarbnika w Ochotniczej Straży Pożarnej, każda z jednostek powinna go mieć. Zgodnie ze statutem wzorcowym OSP  „Zarząd wybiera ze swego grona